Marzec, 2019

  KURSY BHPCałoroczne szkolenie (2019)

  więcej

  Szczegóły szkolenia

  • Szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnionych pracowników,
   Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego–szkolenie przeznaczone dla pracodawców i osób
   kierujących pracownikami, którzy prowadzą instruktaże stanowiskowe nowozatrudnionych pracowników
  • Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami-szkolenie takie należy
   zorganizować do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Zaświadczenie jest ważne do 5 lat

   

  • Szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej-kadra inżynieryjno-techniczna powinna przejść szkolenie w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia lub objęcia pracy na tym stanowisku. Zaświadczenie jestważne przez okres do 5 lat

   

  • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych-szkolenie przeprowadza się w okresie nie
   dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie jest ważne do 6 lat

   

  • Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych–szkolenie przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie ważne jest przez okres
   do 3 lat, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa
   lub zdrowia pracowników, zaświadczenie ważne jest do 1 roku

  Czas

  Całoroczne szkolenie (2019)

  Dodaj komentarz

  Close Menu
  X