Marzec, 2019

OCHRONA INFORMACJICałoroczne szkolenie (2019)

więcej

Szczegóły szkolenia

Szkolenia skierowane dla kadry kierowniczej i pracowników średniego szczebla zarządzania
Każdy pracownik jest zobowiązany chronić informacje firmy, ale jest również narażony na działania inwigilacyjne konkurencji lub oskarżenia prawne jeśli jego sposób działania będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

PROGRAM SZKOLENIA
I Korupcja managerska w świetle aktualnych uregulowań prawnych.
– odpowiedzialnośc karna oraz wyłaczenie odpowiedzialności karnej w przypadku korupcji managerskiej
– współpraca konkurencji z organami ścigania


II Określenie obszarów inwigilacji wywiadowczej prowadzonej przez konkurencję.
– wywiad elektroniczny, podsłuchy, obserwacja
– jak chronić dane wrażliwe: informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne przedsiębiorstwa


III Postępowanie w przypadku zetknięcia się z propozycją ujawnienia danych wrażliwych czy poufnych.
– modus operandi działań konkurencji, wzór zachowań oficjalnych i nieoficjalnych
– wybrane techniki podejmowania decyzji w przypadku propozycji ujawnienia informacji w zamian za……


V Przyczyny powstawania zjawisk ujawniania informacji wrażliwych w firmach-aspekty psychologiczne.
– aspekt finansowy i psychologiczny


VI Przepływ informacji – określenie warunków organizacyjnych i psychologicznych w frmie pozwalających bezpiecznie zarządzać informacją.


VII Określenie standardów ochrony informacji w frmie – środki techniczne i osobowe
– warunki organizacyjne przedsiębiorstwa wpływające na bezpieczeństwo informacji wrażliwych
– przepływ informacji – określenie warunków organizacyjnych i psychologicznych w frmie pozwalających bezpiecznie
zarządzać informacją.


VIII Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, zagrożenia.
– bezpieczna rozmowa z klientem
– biały wywiad – zagrożenia i możliwości
– pozysk wywiadowczy i wykorzystanie informacji osobistych przez służby operacyjne instytucji państwowych oraz
pracowników wywiadu gospodarczego
– zmiany personalne w zespole pracowniczym – osłabieniem lub wzmocnieniem dla firmy.


IX Budowanie przejrzystego wizerunku firmy.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 6h
KOSZT SZKOLENIA – 3000 zł

Czas

Całoroczne szkolenie (2019)

Dodaj komentarz