Marzec, 2019

  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNACałoroczne szkolenie (2019)

  więcej

  Szczegóły szkolenia

  Profesjonalny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  Kurs prowadzony jest przez wykwalifkowaną kadrę ratowników medycznych, absolwentów
  Ratownictwa Medycznego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
  Wykładowcy posiadają wymagane uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
  kursów pierwszej pomocy (poparte referencjami).

  Kurs prowadzony jest przy użyciu projekcji multimedialnych oraz środków dydaktycznych tj. fantomy resuscytacyjne, fantomy pozoracyjno-ewakuacyjne, schematy postępowań, apteczki, defibrylatory AED, zestaw imitacji ran oraz sprzętu medycznego używanego w pierwszej pomocy.
  W programie naszego kursu uwzględniamy najnowsze międzynarodowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 dotyczące postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia dzieci.
  Kurs przeznaczony jest dla instytucji użyteczności publicznej, firm, osób pracujących z dziećmi i rodziców.
  Przygotowujemy poprzez teoretyczne i praktyczne warsztaty do sytuacji podczas której niezbędna stanie się pomoc
  w ratowaniu życia i zdrowia.

  TERMIN I KOSZT SZKOLENIA
  Termin i koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zamawiającym

  KORZYŚCI Z KURSU
  Po ukończeniu kursu każdy potraf zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,udzielić szybkiej i sprawnej
  pomocy poszkodowanemu oraz prawidłowo kontaktować się ze służbami ratunkowymi.
  Szkolenie każdorazowo dostosowujemy do proflu i specyfki zainteresowanego oraz zakresu narażeń zawodowych
  jego pracowników
  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu oraz materiały szkoleniowe.

  Czas

  Całoroczne szkolenie (2019)

  Dodaj komentarz

  Close Menu
  X