Marzec, 2019

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNACałoroczne szkolenie (2019)

więcej

Szczegóły szkolenia

Profesjonalny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Kurs prowadzony jest przez wykwalifkowaną kadrę ratowników medycznych, absolwentów
Ratownictwa Medycznego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
Wykładowcy posiadają wymagane uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
kursów pierwszej pomocy (poparte referencjami).

Kurs prowadzony jest przy użyciu projekcji multimedialnych oraz środków dydaktycznych tj. fantomy resuscytacyjne, fantomy pozoracyjno-ewakuacyjne, schematy postępowań, apteczki, defibrylatory AED, zestaw imitacji ran oraz sprzętu medycznego używanego w pierwszej pomocy.
W programie naszego kursu uwzględniamy najnowsze międzynarodowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 dotyczące postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia dzieci.
Kurs przeznaczony jest dla instytucji użyteczności publicznej, firm, osób pracujących z dziećmi i rodziców.
Przygotowujemy poprzez teoretyczne i praktyczne warsztaty do sytuacji podczas której niezbędna stanie się pomoc
w ratowaniu życia i zdrowia.

TERMIN I KOSZT SZKOLENIA
Termin i koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zamawiającym

KORZYŚCI Z KURSU
Po ukończeniu kursu każdy potraf zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,udzielić szybkiej i sprawnej
pomocy poszkodowanemu oraz prawidłowo kontaktować się ze służbami ratunkowymi.
Szkolenie każdorazowo dostosowujemy do proflu i specyfki zainteresowanego oraz zakresu narażeń zawodowych
jego pracowników
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu oraz materiały szkoleniowe.

Czas

Całoroczne szkolenie (2019)

Dodaj komentarz