Styczeń, 2019

SŁUŻĘ ! - NIE DORABIAM !Całoroczne szkolenie (2019) Organizator: .

więcej

Szczegóły szkolenia

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji w ramach ogólnopolskiego programu antykorupcyjnego pod hasłem „Służę! Nie dorabiam !” proponuje Państwu udział w szkoleniu z zakresu problematyki korupcji i sytuacji korupcjogennych, z jakimi mogą się Państwo spotkać podczas pełnienia funkcji funkcjonariusza publicznego
Szkolenie nauczy identyfikowania zachowań noszących znamiona korupcji, rozpoznawania symptomów świadczących o możliwości wystąpienia przestępstwa korupcyjnego.
Przedstawimy mechanizmy przestępstw korupcyjnych oraz świadome i nieświadome działania obywateli, noszące znamiona korupcji, które mogą narazić funkcjonariusza publicznego na odpowiedzialność karną.
Wskażemy niezbędne procedury przeciwdziałające zachowaniom korupcyjnym co
znacząco zmniejszy ryzyko posądzenia o korupcję.

PROGRAM

 • Zapoznanie się z pojęciem korupcji w świetle aktualnych uregulowań prawnych
 • Odpowiedzialność karna oraz jej wyłączenie
 • Określenie obszarów występowania przestępstw korupcyjnych podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Przyczyny powstawania zjawisk korupcjogennych w codziennej pracy -aspekty psychologiczne
 • Narzędzia organów ścigania umożliwiające walkę z korupcją.
 • Postępowanie w przypadku zetknięcia się z propozycją korupcyjną
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem przygotowanych scenek o charakterze korupcyjnym
 • Zapobieganie przestępstwom korupcyjnym.

Termin i czas trwania szkolenia:
Termin ustalany jest indywidualnie
Szkolenie obejmuje: 2 godziny wykładu, 1 godzina warsztatów, 1 godzina konsultacji eksperckich

Miejsce realizacji szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Państwa co pozwoli uniknąć kosztów związanych z oddelegowaniem uczestników a zarazem pozwoli na przeszkolenie większej ilości osób zainteresowanych.

Korzyści dla uczestników:

 • Zmniejszenie ryzyka posądzenia o korupcję
 • Zdobycie praktycznych umiejętności wczesnego rozpoznania i zapobiegania korupcjiŚwiadome korzystanie z
 • komunikacji interpersonalnej i wykorzystanie tego nośnika informacji do zapobiegania zachowaniom korupcyjnym.
 • Zbudowanie, wzajemnie wspierającego się zespołu, przeciwstawiającego się korupcji


Koszt szkolenia – ustalany podczas spotkania ofertowego


Szkolenie poprowadzi nadkomisarz Piotr Bogus, wieloletni pracownik Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dysponując specjalistyczną wiedzą oraz posiadając bogate doświadczenie, stworzył autorski program szkoleniowy poruszający problematykę korupcji. Prowadził szkolenia wewnętrzne dla Policji oraz instytucji zewnętrznych, m.in. Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, Agencji Rozwoju
i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenie zakończy się przyznaniem Certyfikatów będących świadectwem uczestnictwa w programie promującym zachowania antykorupcyjne

 

Czas

Całoroczne szkolenie (2019)

Organizator

.