Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 884 330 922

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Audyty dostępności cyfrowej

Audyty dostępności architektonicznej

Szkolenia dla Koordynatorów ds. Dostępności

zaufaj specjalistom

Audyt dostępności

Kogo dotyczy ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)  wszystkim podmioty publiczne jakie jak jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe mają obowiązek wdrożyć dostępność cyfrową zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. AA.

Ile mam czasu na przygotowanie ?

od 23 września 2020 r. – strony www muszą być zgodne z ustawą,
od 23 czerwca 2021 r. – aplikacje mobilne muszą być zgodne z ustawą,

Potrzebujesz wsparcia ?

Napisz do nas: sekretariat@centrumbip.pl 

Audyt architektoniczny oraz informacyjno - komunikacyjny

audyt architektoniczny

Celem audytu jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Audyt dostępności może być przeprowadzony na etapie projektu architektonicznobudowlanego czy wykonawczego lub dla już istniejących obiektów – przed ich modernizacją lub jako informacja o faktycznej dostępności.

Proponowane w raporcie rozwiązania mają na celu zapewnienie jak najlepszej dostępności obiektu audytowanego oraz jego otoczenia dla wszystkich osób z niego korzystających. Raport zostanie opracowany w oparciu między innymi o ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co otrzymasz w raporcie ?

  • – opis stanu istniejącego (popartego dokumentacją fotograficzną),
  • – analiza poszczególnych barier oraz wskazanie, jakie powodują utrudnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • – wskazanie wytycznych dla usunięcia istniejących barier architektonicznych, których celem będzie zwiększenie dostępu do badanego obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Audytowane będzie:

  • – najbliższe otoczenie budynku (między innymi najbliższy parking przy budynku, najbliższy ciąg pieszy oraz najbliższy przystanek komunikacji miejskiej),
  • – strefa wejściowa budynku,
  • – komunikacja pozioma oraz pionowa,
  • – dostępność pomieszczeń w budynku,
  • – analiza wyposażenia, oświetlenia, wykończenia wnętrz,
  • – analiza informacji wizualnej, dotykowej oraz dźwiękowej.

Potrzebujesz wsparcia ?

Napisz do nas: sekretariat@centrumbip.pl 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

X