Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 884 330 922

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP.

Udział w dochodzeniach powypadkowych.

Prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp.

zaufaj specjalistom

Obsługę  BHP realizujemy na podstawie jednorazowych zleceń oraz umów stałych.
W zakresie obsługi wykonujemy następujące usługi BHP:
– pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy;
– oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe;
– opracowujemy instrukcje BHP: ogólno zakładowe i stanowiskowe;
– wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
– przeprowadzamy audyty i kontrole;
– uczestniczymy w postępowaniu powypadkowym;
– analiza stanu BHP;

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia wstępne

Zakończone wydaniem karty szkolenia wstępnego.

Szkolenia okresowe

zakończone wydaniem ZAŚWIADCZENIA. Okresowe BHP dla grup: fizycznych, biurowych, kierujących pracownikami, inżynieryjno-technicznych, pracodawców

Szkolenia z pierwszej pomocy

Internetowe szkolenie BHP z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone dla: pracowników zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków i wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy, osób zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy.

Szkolenia z metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

Szkolenie dla osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy  pracowników. Instruktaż przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenia z prac na wysokości

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają: Regulacje prawne dotyczące bhp przy pracach na wysokości; Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń związanego z pracami na wysokości; Zagrożenia związane z pracami na wysokości; Rodzaje maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach na wysokości, w tym nowe rozwiązania w tym zakresie; Metody i środki ochrony przy pracach na wysokości; Prawidłowe sposoby stosowania środków ochrony indywidualnej; Okoliczności i przyczyny wybranych wypadków związanych z upadkiem z wysokości; Okoliczności i przyczyny charakterystycznych wypadków związanych z pracą na wysokości.

Szkolenia świadomościowe

dotyczące wypadków przy pracy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

X