OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

JUŻ OD 350 ZŁ MIESIĘCZNIE

Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy ciąży na nim obowiązek powołania IOD.

Inspektor to nowa funkcja, jest swego rodzaju „ekspertem w ramach organizacji”, który ma za zadanie wspierać tę organizację w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto IOD jest ważnym źródłem informacji o wykonywanych operacjach na danych osobowych dla tych osób, których te dane dotyczą (np. dla klientów danej organizacji).

 Powierzenie tej funkcji specjaliście z zewnątrz jest w pełni akceptowaną przez UODO praktyką, która daje wiele korzyści firmie, która zdecyduje się na takie rozwiązanie.  Najważniejsze z nich to:

• oszczędność czasu, który możemy poświęcić na właściwą działalność firmy zamiast śledzenie zmieniających się przepisów prawa,
• ograniczenie kosztów, Outsourcing IOD wypada znacznie korzystniej, niż np. powierzenie dodatkowych obowiązków, w tym zakresie, własnemu pracownikowi lub zatrudnienie nowego,
• pełne wsparcie merytoryczne ekspertów w dziedzinie przepisów prawa o ochronie danych osobowych, informatyki oraz zarządzania danymi,
• bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Co możemy Ci zaoferować w ramach outsourcingu IOD?

• przeprowadzenie audytu zgodności i przygotowanie raportu pokontrolnego,
• nadzorowanie stanu przepisów prawnych i zgodności z nim stosowanych zabezpieczeń,
• reprezentowanie firmy podczas kontroli i innych kontaktów z UODO,
• prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
• aktywne wsparcie w przypadku ataków zagrażających bezpieczeństwu gromadzonych danych,
• prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
• udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytanie dotyczące ochrony danych osobowych, które pojawią się
  w trakcie współpracy.

Sprawdź inne nasze usługi:
Audyt zgodności stanu rzeczywistego z RODO, audyt bezpieczeństwa informatycznego

Tagi: Outsourcing IOD, Inspektor Ochrony Danych, przejęcie funkcji IOD, zgłoszenie naruszenia.