KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji
z siedzibą w Legnicy, ul. Rynek 5/6, 59-220 Legnica; tel. +48 795 572 491.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów  oraz składanych przez Państwa wniosków i zamówień, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

art. 6, ust. 1, pkt. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6, ust. 1, pkt. f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6, ust.1, lit. a RODO).

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda) , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:

  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Uzyskanych od Ciebie danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących ze spółką, wyłącznie do celów związanych z realizacją zamównień.  W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z Polskim Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji ograniczona jest do wymaganego minimum.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
w Warszawie gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;