2 dniowe - Szkolenie online na żywo

Kurs Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej przetwarzania danych osobowych w jednostkach samorządowych (urzędy gminy, urzędy miasta, szkoły, przedszkola, żłobki, gminne ośrodki kultury inne jednostki organizacyjne należące do Gminy czy Miasta).

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz osób które już taką funkcję pełnią ale potrzebują poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych w samorządzie.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
Kompletną dokumentację (polityki, klauzule informacyjne, procedury, wzory zgód, umów powierzenia, rejestrów) niezbędną w jednostkach samorządowych.
Miesięczny dostęp do platformy wsparcia dla IOD, gdzie specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych (inspektorzy, prawnicy, informatycy) będą dla Państwa wsparciem.
WYSTAWIAMY CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI

W pierwszym dniu szkolenia uczestnik zdobędzie teoretyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych – RODO ponieważ dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest o dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, oraz wytyczne i rekomendacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poruszane będą tematy: 
– Ochrony danych osobowych w związku udostępnieniem informacji publicznej czyli kiedy i co udostępniamy;
– Rejestr umów – publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji zawartych w umowach;
– Kontrola Radnych – kompetencje radnych podczas kontroli a ochrona danych osobowych;
– Rada Gminy/Miasta jako odrębny Administrator.

W drugi dzień szkolenia odbędą się warsztaty gdzie uczestnicy pozyskają wiedzę teoretyczną na temat dokumentów które są niezbędne przy wdrożeniu ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679.

Szkolenie poprowadzą:

Radca Prawny Marcin Kuliś – wieloletni Inspektor Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktycznym doświadczeniem które zdobył pełniąc kilka lat funkcję IOD w Instytucjach Samorządowych pozwala podzielić się z Państwem konkretnymi problemami które pojawiają się w wielu jednostkach.

Mariusz Kania – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych. W szczególności we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki audytów przygotowuje  i wdraża instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Od kilku lat Inspektor Ochrony Danych w Jednostkach Samorządowych oraz w sektorze prywatnym.

Cena: 899 zł
szkolenia zwolnione z podatku vat
zapisz do 5 osób z jednej jednostki samorządowej
W cenie 899 zł możecie Państwo przeszkolić do 5 osób (Naczelnicy/Kierownicy wydziałów) i potraktować to jako cykliczne szkolenie podnoszące świadomość pracowników co przełoży się na bezpieczeństwo danych osobowych w Państwa jednostkach.

Termin:
21 -22 kwietnia 2022
1 dzień - 21 Kwietnia 2022 - od godz. 8:00 - 14:30
2 dzień - 22 kwietnia 2022 - od godz. 8:00 - 14:30

Termin: 19-20 majA 2022
1 dzień - 19 Maja 2022 - od godz. 8:00 - 14:30
2 dzień - 20 MAja 2022 - OD GODZ. 8:00 - 14:30