Zostań Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, które chcą w stosunkowo szybkim czasie znacząco podnieść poziom wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych i uzyskać zawód przyszłości.
2 dniowe - Szkolenie online na żywo

Kurs Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO) w taki sposób, aby każdy uczestnik szkolenia potrafił samodzielnie wdrożyć RODO.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnik zdobędzie teoretyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych – RODO ponieważ dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest o dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, oraz wytyczne i rekomendacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W drugi dzień szkolenia odbędą się warsztaty gdzie uczestnicy pozyskają wiedzę teoretyczną  na temat dokumentów które są niezbędne przy wdrożeniu ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679.

WYSTAWIAMY CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI
Cena: 799 zł brutto
Termin: NABÓR TRWA
1 dniowe - Szkolenie online na żywo​

Kurs Inspektora / Specjalisty Ochrony Danych Osobowych

Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

WYSTAWIAMY CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI
Cena: 449 zł brutto
Termin: NABÓR TRWA

Marzec, 2021

Marzec, 2021