2 dniowe - Szkolenie online na żywo

Kurs Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

OD PODSTAW ... zostań IOD

Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
Kompletną dokumentację (polityki, klauzule informacyjne, procedury, wzory zgód, umów powierzenia, rejestrów) niezbędną przy wdrożeniach RODO.
Miesięczny dostęp do platformy wsparcia dla IOD, gdzie specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych (inspektorzy, prawnicy, informatycy) będą dla Państwa wsparciem.
WYSTAWIAMY CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy od podstaw na temat ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE. 

Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

O czym będziemy mówić na szkoleniu ? 
Ochrona Danych Osobowych – omówienie źródeł prawa;
Podstawowe pojęcia – szczegółowe omówienie definicji RODO;
Przetwarzanie danych zgodnie z prawem – szczegółowe omówienie podstaw prawnych;
Dane zwykłe oraz dane wrażliwe – jak je chronić;
Jak wdrożyć RODO w firmie krok po kroku – praktyczne porady;
Audyt jednostki krok po kroku;
Obowiązków Administratorów Danych Osobowych;
Uprawnieniach i obowiązkach Inspektorów Ochrony Danych;
Prawach osób, których dane są administrowane;
Ryzyku, metodyce szacowania ryzyka i sposobach szacowania jego skutków (Risk Management);
Wybranych zagadnień np. przetwarzaniu danych osobowych dzieci, ekstrakcji danych do państw trzecich (Tarcza Prywatności);
Bezpieczeństwo informatyczne – jak rozmawiać z informatykami;
Incydenty i co dalej;

Dokumentacja – szczegółowe omówienie na przykładach dokumentacji ochrony danych (Polityka Ochrony Danych, Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznym, Polityka Ciągłości Działania, Rejestr Czynności, Rejestr Kategorii, Klauzule Informacyjne, Umowy Powierzenia Danych, rejestry osób upoważnionych, upoważnieni i oświadczenia osób przetwarzających dane oraz inne dokumenty )

Szkolenie poprowadzą:

Radca Prawny Marcin Kuliś – wieloletni Inspektor Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktycznym doświadczeniem które zdobył pełniąc kilka lat funkcję IOD w Instytucjach Samorządowych pozwala podzielić się z Państwem konkretnymi problemami które pojawiają się w wielu jednostkach.

Mariusz Kania – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych. W szczególności we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki audytów przygotowuje  i wdraża instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Od kilku lat Inspektor Ochrony Danych w Jednostkach Samorządowych oraz w sektorze prywatnym.

Cena: 799 zł
szkolenie zwolnione z podatku vat
Termin:
1 dzień - 28 KWIETNIA 2022 - od godz. 8:00 - 14:30
2 dzień - 29 KWIETNIA 2022 - OD GODZ. 8:00 - 14:30