1 dniowe - Szkolenie online na żywo

Kurs Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej przetwarzania danych osobowych w jednostkach oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki).

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz osób które już taką funkcję pełnią ale potrzebują poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych w oświacie.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
Kompletną dokumentację (polityki, klauzule informacyjne, procedury, wzory zgód, umów powierzenia, rejestrów) niezbędną w jednostkach oświatowych.
Miesięczny dostęp do platformy wsparcia dla IOD, gdzie specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych (inspektorzy, prawnicy, informatycy) będą dla Państwa wsparciem.
WYSTAWIAMY CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI

Poruszać będziemy problemy dotyczące oświaty czyli uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki i inne jednostki oświatowe. Na szkoleniu dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę, zdobędziesz wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest o dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, oraz wytyczne i rekomendacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poruszonych będzie wiele tematów m.in.:
– Uprawnienia informacyjne organu prowadzącego;
– Przekazywanie danych uczniów do innej instytucji (sanepid, kuratorium, poradnia psychologiczno-pedagogiczna itp. );
– Przetwarzanie danych członków rady rodziców. 
– Czy publikacja wizerunku nauczyciela w internecie narusza przepisy RODO?
– Czy dane zawarte w SIO należy traktować jako dane powierzone szkole ?
– Czy przedszkole niepubliczne może z dotacji otrzymanej z gminy finansować wydatki na obsługę prawną RODO ?
– Gdzie w rejestrze czynności przetwarzania danych i jak należy umieścić przekazywanie danych pracowników szkoły/uczniów/wychowanków do gminy, która jest organem prowadzącym ?
– Czy powiat jako organ prowadzący szkołę publiczną ma prawo do wglądu orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego?
Oraz wiele innych zagadnień

Cena: 499 zł
UWAGA PROMOCJA: w szkoleniu moze wziąć udział do 3 osób z jednje placówki oswiatowej
szkolenie zwolnione z podatku vat
Termin:
20 kwietnia 2022 - od godz. 8:00 - 14:30
12 Maja 2022 - od godz. 8:00 - 14:30