Kompendium wiedzy na temat obowiązujących procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców z krajów nienależących do UE / EOG​

TAGI: szkolenia zatrudnianie cudzoziemców, szkolenie dla kadr, zatrudnianie pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Indii. Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, zatrudnianie cudzoziemców,